นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

Koosonline.com ให้ความสําคัญแก่ข้อมูลส่วนตัวของผู้แวะมาเยี่ยมเยือนและลูกค้าของเรา เรามีความมุ่งมั่นที่จะ ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหลายเหล่านั้น ตามนโนบายว่าด้วยการดูแลและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในทุกๆส่วนของ เว็บไซต์ Koosonline.com โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ของเรา และแนวทางในการใช้ข้อมูลของเรา

ข้อมูลที่รวบรวมและการใช้งาน

Koosonline.com เก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน เมื่อท่านทําการสมัครเป็นสมาชิก และ/หรือ สั่งซื้อสินค้า ข้อมูลเหล่านี้รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยู่จัดส่งสิ้นค้า รวมถึงประวัติการซื้อ ประวัติการใช้งานใน Koosonline.com หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายใน Koosonline.com ในส่วนของข้อมูลอื่น อาทิ ที่อยู่ IP, คุกกี้ ของ

ท่าน และหน้าที่ท่านได้ร้องขอ เมื่อท่านทําการสมัครเป็นสมาชิก และ/หรือ สั่งซื้อสินค้า ทางท่านได้ยินยอมให้ทางเรา จัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ เราอาจใช้ข้อมูลบางส่วนนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการบริการต่างๆ เช่น เพื่อปรับการโฆษณา และเนื้อหาที่ท่านเห็นให้เหมาะกับความต้องการของท่าน เพื่อตอบสนองคําขอของท่านสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการ บางอย่าง เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อเสนอพิเศษและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงการรับส่งข่าวสารของทางบริษัทแก่ สมาชิกทุกท่านผ่านอีเมล์ ทางเราอาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่สามารถระบุถึงตัวท่านได้ในกรณี อาทิ เราให้ผู้อื่นดําเนิน บริการแทนเราในส่วนการขนส่งสินค้า และในกรณีส่งข้อมูลดังกล่าวตามกระบวนการทางกฎหมาย หรือคําสั่งศาล

การรักษาความลับและความปลอดภัย

เพื่อความส่วนตัวและความปลอดภัยในเว็บไซต์ Koosonline.com เราได้ปฏิบัติตามกฏข้อบังคับการให้บริการตาม มาตรฐานของอุตสาหกรรมนี้ อย่างไรก็ดีเราไม่สามารถ รับประกันความปลอดภัยทั้งหมดได้ หากสมาชิกพบปัญหาโปรด ติดต่อเราที่ [email protected]

ความสามารถของคุณในการแก้ไขและลบข้อมูลบัญชีของคุณ

สมาชิกสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ได้ทุกเมื่อ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ท่านไม่สามารถทําได้ใน หน้าข้อมูลส่วนตัวของท่าน โปรดติดต่อเราที่ [email protected] พร้อมแจ้งสาเหตุ ทางเราพร้อมที่จะรับฟังดําเนิน การแก้ไขและปรับปรุง

ผู้ใช้งานต่างประเทศ

นโยบายต่างๆของ Terms & Conditions และ Privacy Policy ครอบคลุมถึงผู้ใช้ในทุกๆที่ทั่วโลก

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

Koosonline.com อาจมีการเปลี่ยนแปลง Privacy Policy ไปตามกาลเวลา ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง นโยบายโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นจะถูกชี้แจงผ่านทางหน้าเว็บไซต์นี้ การที่ ท่านเข้ามาเยี่ยมชมหรือใช้บริการใน Koosonline.com ถือว่าท่านได้ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย หากท่านมี ข้อสงสัยหรือคําถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือแนวทางในการดําเนินการเว็บไซท์นี้ โปรดติดต่อเราได้ที่ [email protected].

Updating…
  • ไม่มีสินค้าในตะกร้า